Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29181
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm qua Shopee của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Đinh, Công Thành
Thái, Kim Huỳnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm qua Shopee của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất một số hàm ý chính sách giúp gia tăng lượng khách hàng trong thời gian tới.
Description: 68 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29181
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.