Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29185
Title: Nguy cơ "chưa giàu đã già" ở Việt Nam
Authors: Trần, Đào
Keywords: "Chưa giàu đã già"
Giải pháp
Tốc độ già hóa dân số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.11-13
Abstract: Với mức thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người còn cách xa so với mức giàu, trong khi dân số già hóa đến sớm và nhanh, nên Việt Nam đứng trước nguy cơ “chưa giàu đã già”. Muốn ngăn chặn nguy cơ “chưa giàu đã già”, cần có các giải pháp tác động làm chậm tốc độ già hóa dân số và tăng tốc độ thu nhập để làm giàu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29185
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.