Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29186
Title: Phân tích một số nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam
Authors: Quách, Dương Tử
Đào, Thị Thúy Dương
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ra thị trường thế giới trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2015. Qua đó, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để cải thiện, tăng hiệu quả cho ngành
Description: 71 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29186
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.