Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29190
Nhan đề: Phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Hạnh Vân
Từ khoá: Phát triển kinh tế tri thức
Hiện đại hóa ở Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.14-18
Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, kinh tế tri thức đang dần trở thành một khái niệm phổ biến, được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn làm định hướng xây dựng chiến lược phát triển. Đặc biệt, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy sự bùng nổ trong sáng tạo và phát triển ứng dụng tri thức trong mọi lĩnh vực, nổi bật như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29190
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.