Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29192
Title: Thực trạng tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Authors: Võ, Văn Sớm
Keywords: Thực trạng
Đảng viên
Kỷ luật
Xóa tên
Xin ra khỏi đảng
Đảng bộ
Tây Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.41-44
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Một số đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống, sa sút ý chí phấn đấu, bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi Đảng hoặc bị xử lý kỷ luật còn nhiều và tình trạng đảng viên ra khỏi Đảng có xu hướng tăng so với cùng kỳ (so với cùng kỳ 3 năm đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 (2011, 2012 và 2013); xóa tên tăng 68,8%; xin ra khỏi Đảng tăng 94,55%; xử lý kỷ luật giảm 22,08%, trong đó hình thức khai trừ ra khỏi Đảng giảm 32,81%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29192
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.