Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29194
Title: Để quy tắc xuất xứ trong CPTTP không còn là "thách thức" đối với ngành dệt may Việt Nam
Authors: Phạm, Hùng
Keywords: Hiệp định Toàn diện
CPTTP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.28-30
Abstract: Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Thực tế, CPTPP đã và đang đem lại hàng loạt cơ hội cho dệt may khi thị trường được mở rộng sang các quốc gia, như: Mexico, Peru hay Canada. Ngoài ra, những tác động khác nhau thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn cũng sẽ có những tác động tích cực lên ngành dệt may. Tuy nhiên, những quy định về quy tắc xuất xứ hiện lại đang là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp (DN) ngành dệt may khi Việt Nam tham gia CPTPP. Nếu không vượt qua được thách thức này, thì ngành dệt may Việt Nam khó có thể tận dụng CPTTP để bứt phá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29194
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.