Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29196
Title: Lợi thế của ngành may mặc Việt Nam trước những tác động của CPTPP
Authors: Nguyễn, Vũ Hoàng
Keywords: Ngành may mặc Việt Nam
Những tác động của CPTPP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.34-38
Abstract: Ngành may mặc là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có lợi thế so sánh cao trên thị trường thế giới, đóng góp quan trọng vào GDP hằng năm của đất nước. Hai mã hàng HS61 và HS62 thuộc ngành may mặc giai đoạn 2009-2018 có đà tăng trưởng mạnh và liên tục. Tuy nhiên, việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có những tác động cả tích cực lẫn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của ngành may mặc. Những thách thức khi tham gia CPTPP đòi hỏi ngành may mặc Việt Nam phải có những biện pháp nâng cao năng lực sản xuất, duy trì lợi thế của ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29196
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.