Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29196
Nhan đề: Lợi thế của ngành may mặc Việt Nam trước những tác động của CPTPP
Tác giả: Nguyễn, Vũ Hoàng
Từ khoá: Ngành may mặc Việt Nam
Những tác động của CPTPP
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.34-38
Tóm tắt: Ngành may mặc là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có lợi thế so sánh cao trên thị trường thế giới, đóng góp quan trọng vào GDP hằng năm của đất nước. Hai mã hàng HS61 và HS62 thuộc ngành may mặc giai đoạn 2009-2018 có đà tăng trưởng mạnh và liên tục. Tuy nhiên, việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có những tác động cả tích cực lẫn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của ngành may mặc. Những thách thức khi tham gia CPTPP đòi hỏi ngành may mặc Việt Nam phải có những biện pháp nâng cao năng lực sản xuất, duy trì lợi thế của ngành.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29196
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.