Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29200
Title: Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp
Authors: Phạm, Văn Lương
Keywords: Ninh Bình
Kiểm tra
Giám sát
Đại hội đảng bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.45-47
Abstract: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, ngay từ đầu năm 2019, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chỉ thị số 21- CT/TU, ngày 11/3/2019 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29200
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.