Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29201
Nhan đề: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Việt Úc
Tác giả: Trần, Quế Anh
Đặng, Thành Trung
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc (VAAL), Từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại đơn vị.
Mô tả: 147 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29201
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.