Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29202
Nhan đề: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Tác giả: Trọng Đức
Từ khoá: Đổi mới
Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.48-50
Tóm tắt: Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29202
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.