Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29206
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng nấm rơm trong nhà ở thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Authors: Ngô, Thị Thanh Trúc
Trần, Nguyễn Kim Yến
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng nấm rơm trong nhà ở Hậu Giang nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của việc trồng nấm rơm của các hộ dân trong những năm tới.
Description: 61 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29206
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.