Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29208
Title: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Bộ đội biên phòng
Nhiệm vụ
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.57-59
Abstract: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29208
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.