Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29209
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô Honda tại Thành Phố Cần Thơ
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Tấn Lợi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô Honda tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô Honda trong thời gian tới.
Description: 66 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29209
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.