Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29211
Title: Bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Keywords: Bài học
Quản lý
Bảo vệ rừng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.60,65
Abstract: Tháng 3 và 4-2018, trên địa bàn xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn xảy ra vụ, phá rừng sản xuất, trên địa bàn 4 thôn (Nà Nu, Nà Mòn, Tiến Bộ và Phiêng pẻn).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29211
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
746.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.