Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29213
Title: Trăn trở của một chủ nhiệm kiểm tra
Authors: Hải Hà
Keywords: Trăn trở
Chủ nhiệm kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.61-62
Abstract: Tốt nghiệp PTTH, gác lại ước mơ giảng đường đại học, tháng 9 năm 1982 chàng thanh niên Lê Văn Khương sinh năm 1963 tại vùng đất hiếu học huyện Diễn Châu, Nghệ An lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tháng 9 năm 1985 anh chuyển ngành về công tác tại Trường Đảng, Huyện ủy Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29213
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
740.55 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.