Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29214
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn nơi làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Lê, Bình Minh
Trần, Ngọc Xuân Phương
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu và phân tích các nhân tố tác động đến ý định chọn nơi làm việc của sinh viên, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tình trạng thất nghiệp, làm trái ngành và đưa ra ý định đúng đắn khi lựa chọn nơi làm việc cho bản thân sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế, trường ĐHCT
Mô tả: 67 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29214
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.