Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29214
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn nơi làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Trần, Ngọc Xuân Phương
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu và phân tích các nhân tố tác động đến ý định chọn nơi làm việc của sinh viên, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tình trạng thất nghiệp, làm trái ngành và đưa ra ý định đúng đắn khi lựa chọn nơi làm việc cho bản thân sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế, trường ĐHCT
Description: 67 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29214
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.