Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29215
Title: Nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật liên quan đến vụ " Trần Ngọc Ái Sa" ở Đắk Lắk
Authors: Lương, Đức
Keywords: Tổ chức đảng
Đảng viên
Kỷ luật
Trần Thị Ngọc Ái Sa
Đắk Lắk
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.63-65
Abstract: Ngày 22 - 8 - 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận được đơn tố cáo giấu tên đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Sau khi thẩm tra, xác minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận, bà Trần Thị Ngọc Ái Sa có vi phạm như đơn tố cáo nêu: Bà Trần Thị Ngọc Thêm đã lấy bằng cấp 3 của chị gái Trần Thị Ngọc Ái Sa để xin làm kế toán tại Xí nghiệp thu mua và chế biến hàng xuất khẩu chất lượng cao Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk vào năm 1999, theo diện hợp đồng công việc, không đóng bảo hiểm xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29215
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.