Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29220
Nhan đề: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên Trường Đại học Công đoàn: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Đinh, Thị Lan
Từ khoá: Tiếng Anh cho giảng viên
Thực trạng và giải pháp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.65-67
Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với các giảng viên. Mặc dù vậy, việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy vẫn còn hạn chế. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng năng lực tiếng Anh của các giảng viên (không dạy tiếng Anh) Trường Đại học Công đoàn, qua đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho các giảng viên trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29220
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.