Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29220
Title: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên Trường Đại học Công đoàn: Thực trạng và giải pháp
Authors: Đinh, Thị Lan
Keywords: Tiếng Anh cho giảng viên
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.65-67
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với các giảng viên. Mặc dù vậy, việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy vẫn còn hạn chế. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng năng lực tiếng Anh của các giảng viên (không dạy tiếng Anh) Trường Đại học Công đoàn, qua đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho các giảng viên trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29220
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.