Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29222
Title: "Bỏ châu ngọc để chữa bệnh cho dân cũng không tiếc..."
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Châu ngọc
Chữa bệnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.71-73
Abstract: Suốt thời phong kiến, khí hậu ấm, nhiệt đới gió mùa với nhiều biến cố bất thường thường xuyên xảy ra, kết hợp với điều kiện lao động sản xuất vất vả, điều kiện sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn cùng việc không có hệ thống y tế và các phương tiện cứu chữa, đã làm cho dịch bệnh luôn xảy ra, đồng hành cùng với mất mùa, đói kém.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29222
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.