Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29224
Title: Nghiên cứu và phát triển Robot trinh sát hạt nhân và hóa học
Authors: Doãn, Giang
Nguyễn, Văn Tài
Vũ, Văn Duy
Phạm, Văn Trường
Đỗ, Đức Kha
Keywords: Xe tự hành
Bánh xích cao su
Robot dõi theo
Robot có bánh xe
Phóng xạ
Hóa học
CBRN Robot
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.69-75
Abstract: Hiện nay, việc trinh sát hay tham gia ứng cứu các sự cố môi trường và phóng xạ, thông thường vẫn được con người mang trực tiếp máy và thiết bị lấy mẫu vào khu nhiễm để trinh sát. Với mong muốn hỗ trợ con người và hiện đại hóa các trang bị của bộ đội hóa học, trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện xây dựng một thiết bị xe tự hành (UGV) để làm nhiệm vụ trinh sát, xử lý, cứu nạn. Xe cổ các thông số như sau:
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29224
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.