Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29226
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
Authors: Võ, Thị Lang
Trương, Minh Hậu
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Thoại Sơn tỉnh An giang, từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu nâng cao thu nhập của nông hộ ở địa phương.
Description: 45 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29226
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.