Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29227
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh
Authors: Vũ, Thùy Dương
Huỳnh, Nguyễn Văn Vương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho các hộ nuôi tôm càng xanh trên địa bàn xã Long Hòa, huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung
Description: 61 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29227
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
746.7 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.