Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29229
Nhan đề: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Tĩnh với các doanh nghiệp tại địa phương
Tác giả: Trần, Thị Bình
Từ khoá: Quan hệ hợp tác
Trường Đại học Hà Tĩnh
Các doanh nghiệp tại địa phương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa rất quan trọng đốì với sự phát triển của cả 2 chủ thể. Thành công của mối quan hệ hợp tác này là kết quả nâng cao chất lượng đào tạo và triển vọng việc làm tương lai cho sinh viên, hay những nghiên cứu do Nhà trường thực hiện và việc chuyển giao công nghệ, tri thức cho khu vực sản xuất, kinh doanh. Thêm vào đó, còn có những kết quả gián tiếp, như: hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tri thức, hỗ trợ các DN địa phương, tạo ra công ăn việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29229
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.