Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29233
Title: Thực nghiệm nhiệt thủy động màng dầu bôi trơn ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm
Authors: Phạm, Trung Thiên
Trần, Thị Thanh Hải
Keywords: Nhiệt độ màng dầu
Thanh truyền
Bôi trơn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.76-81
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm nhiệt độ màng dầu bôi trơn ổ đầu to thanh truyền với tải trọng thay đổi theo chu kỳ làm việc và ở các tốc độ quay khác nhau. Thiết bị thực nghiệm sử dụng thanh truyền mô phỏng bằng vật liệu quang đàn hồi chịu tải tác dụng mô phỏng như trong động cơ thực. Tải trọng thay đổi liên tục trong một chu kỳ làm việc ứng với 720" của trục khuỷu và khi tốc độ thay đổi tải tác dụng lên thanh truyền cũng thay đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29233
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.