Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29234
Title: Giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh giá thịt lợn tăng cao
Authors: Phạm, Tiến Đông
Keywords: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Giá thịt lợn tăng cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.77-79
Abstract: Thời gian qua, mặc dù Chính phủ cùng các bộ, ngành đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giảm giá thịt lợn trên thị trường; thậm chí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp..., song giá thịt lợn vẫn tiếp tục “neo” ở mức cao, người tiêu dùng vẫn phải ăn thịt lợn giá đắt. Bài viết trên cơ sở làm rõ những nguyên nhân dẫn đến giá thịt lợn tăng mạnh, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29234
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.