Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29235
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hàn Tig tự động biến dạng hàn tròn, phục vụ sản xuất tại công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp đại dương
Authors: Trịnh, Kiều Tuấn
Trịnh, Thị Mai
Keywords: Hàn tự động
Hàn Tig
Hàn Inox
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.82-85
Abstract: Hiện nay, ứng dụng công nghệ hàn tự động trong sản xuất hàng loạt để thay thế sức người đã trở nên phổ biến. Đặc biệt, công nghệ hàn TIG với các nhược điểm như: Đòi hỏi tay nghề người thợ hàn cao; Môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại... thì việc ứng dụng công nghệ hàn tự động vào trong sản xuất càng trở nên cấp thiết. Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương (DDT) có nhiều sản phẩm inox sử dụng kỹ thuật hàn TIG biến dạng hàn tròn với số lượng lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29235
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.54 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.