Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29242
Title: Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Châu Đốc dựa trên thông tin truyền miệng điện tử (EWOM) của du khách
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Ngô, Văn Vĩ
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch Châu Đốc dựa trên thông tin truyền miệng điện tử của du khách.
Description: 77 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29242
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.