Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29242
Nhan đề: Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Châu Đốc dựa trên thông tin truyền miệng điện tử (EWOM) của du khách
Tác giả: Phạm, Lê Hồng Nhung
Ngô, Văn Vĩ
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch Châu Đốc dựa trên thông tin truyền miệng điện tử của du khách.
Mô tả: 77 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29242
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.