Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29246
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ Spa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ Kay Spa Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Ngọc Nhu
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ spa tại Kay Spa Cần Thơ. Qua đó, đề tài đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ spa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.
Description: 64 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29246
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.