Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29250
Title: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Hợp
Trần, Thị Tuyết
Keywords: Quản lý nhà nước
TP. Hà Nội
Du lịch tại huyện Mỹ Đức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.98-100
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuẩt những giải pháp phù hợp giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, sớm đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29250
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.