Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29250
Nhan đề: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Văn Hợp
Trần, Thị Tuyết
Từ khoá: Quản lý nhà nước
TP. Hà Nội
Du lịch tại huyện Mỹ Đức
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.98-100
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuẩt những giải pháp phù hợp giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, sớm đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Huyện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29250
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.