Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29251
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Thảo Lâm
Authors: Nguyễn, Văn Duyệt
Nguyễn, Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM SX Thảo Lâm nhằm tìm ra những thành tựu đạt được và hạn chế trong quá trình hoạt động kinh doanh.Từ đó đưa ra những giải pháp để công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29251
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.