Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Cẩm Tú-
dc.date.accessioned2020-07-22T07:04:46Z-
dc.date.available2020-07-22T07:04:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252-
dc.description.abstractSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (1), “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"(2) Người cũng từng nói "khi đã có chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi các tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích".vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.4-8-
dc.subjectXây dựng đội ngũvi_VN
dc.subjectCán bộ cấp ủyvi_VN
dc.titleCông tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.