Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29254
Title: Phân tích ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: la, Nguyễn Thùy Dung
Trần, Thị Ngọc Ân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp kinh doanh Spa quảng cáo qua mạng xã hội nâng cao được ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân.
Description: 57 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29254
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
927.96 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.