Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29254
Nhan đề: Phân tích ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: la, Nguyễn Thùy Dung
Trần, Thị Ngọc Ân
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp kinh doanh Spa quảng cáo qua mạng xã hội nâng cao được ý định sử dụng dịch vụ Spa của người dân.
Mô tả: 57 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29254
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
927.96 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.