Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29265
Title: Tình hình thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại các DNNVV trên địa bàn huyện A Lưới
Authors: Nguyễn, Đình Chiến
Trương, Hồng Quang
Keywords: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Địa bàn huyện A Lưới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.107-109
Abstract: Các doanh nghiệp (DN) đều là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, do đó, họ đều tính toán khi nộp thuế, bởi nó liên quan đến lợi ích của DN. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều DN tìm cách để nộp thuế càng ít càng tốt. Vì thế, những vi phạm về thuế vẫn tiếp diễn dưới các hình thức, như: tìm kẽ hở, lách luật để tránh thuế, tăng chi phí để giảm thu nhập chịu thuế. Thậm chí, một số DN còn trốn thuế, như: hạch toán sai chi phí, doanh thu... gây khó khăn phức tạp trong quá trình quản lý thuế và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế. Chính vì vậy, việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại các DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn huyện A Lưới là cần thiết, từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29265
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.