Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29274
Title: Thu thập hồ sơ, tài liệu trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Thái Hà
Keywords: Thu thập hồ sơ
Dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.38-42
Abstract: Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do đối tượng kiểm tra thường là tổ chức đảng, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp, nội dung kiểm tra thường chuyên sâu, liên quan nhiều lĩnh vực; vi phạm, khuyết điểm tinh vi, khó phát hiện, trách nhiệm thuộc về nhiều tổ chức, cá nhân; có vụ việc xảy ra trong thời gian dài, liên quan nhiều nhiệm kỳ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29274
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.