Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2020-07-22T07:37:10Z-
dc.date.available2020-07-22T07:37:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275-
dc.description.abstractĐảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.43-45-
dc.subjectKiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectChủ trươngvi_VN
dc.subjectNghị quyếtvi_VN
dc.subjectDân vậnvi_VN
dc.titleKiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vậnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.