Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29276
Title: Thiết kế máy quấn phẳng tự động dùng chế tạo bình cao áp hình trụ từ vật liệu compozit
Authors: Trần, Thị Thanh Vân
Lê, Văn Hào
Trần, Ngọc Thanh
Keywords: Công nghệ quẩn compozit
Máy quấn
Bình chịu úp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.133-137
Abstract: Từ các yêu cầu thực tiễn, đã tiến hành thiết kế chế tạo máy quấn phẳng dùng quấn chế tạo các hình chịu áp hình trụ cỡ nhỏ từ vật liệu compozit. Máy quấn phẳng có 3 trục được điều khiển tự động, có khả năng quấn các bình cao áp hình trụ có đường kính 200mm chiều dài 500mm. Quá trình tích hợp hệ thống và vận hành cho thấy máy hoạt động đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29276
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.