Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29279
Title: KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ DNA TRONG PHẢN ỨNG NESTED PCR KHUẾCH ĐẠI GEN SRY Ở NGƯỜI
Authors: Trần, Thị Thanh Khương
Huỳnh, Quốc Huy
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2019
Abstract: TÓM TẮT Hiện nay, nhiều khám phá về bộ gen sinh vật nói chung và con người nói riêng đã mở ra nhiều triển vọng ứng dụng để bảo vệ sức khỏe con người, một trong số đó là việc phát hiện ra cell-free fetal DNA (cffDNA). Đây là những đoạn DNA phân mảnh của thai nhi lưu thông trong máu người mẹ mang thai với kích thước khoảng 100 đến 200 bp và nồng độ khoảng 25,4 GEq/mL đến 292,2 Geq/mL (Geq - Genome equivalents), chiếm khoảng 2% đến 6,4% toàn bộ DNA trong máu người mẹ. Đề tài này đã sử dụng đoạn gen xác định ở người, cụ thể là gen SRY ở người nam để xây dựng một cơ sở dữ liệu nguồn mẫu DNA với kích thước và nồng độ thấp tương tự các đặc điểm của cffDNA, sau đó đã xây dựng một quy trình với kỹ thuật Nested PCR nhằm khảo sát khả năng khuếch đại ở những nồng độ thấp. Kết quả của nghiên cứu này được xem là cơ sở ban đầu cho những nghiên cứu tiếp theo sau trên đối tượng cffDNA. Keywords: Nested PCR, cell-free fetal DNA (cffDNA), gen SRY.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29279
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.