Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29281
Title: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu cơ khí điều khiển tự động tua bin điện gió trục ngang công suất nhỏ
Authors: Nguyễn, Thế Mịch
Keywords: Vận tốc gió khởi động
Vận tốc tính toán
Công suất tinh toán
Vận tốc dừng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.138-143
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả chính của việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một kết cấu cơ khí để điều khiển tự động sự hoạt động của tua bin gió trục ngang, công suất nhỏ. Các kết quả tính toán quá trình hoạt động của tua bin gió, nhằm giúp cho tua bin gió thu được công suất lớn nhất khi tốc độ gió nhỏ hơn tốc độ gió tính toán, nhằm đảm bảo công suất tua bin luôn luôn bằng công suất tính toán khi tốc độ gió lớn hơn tốc độ tính toán. Cơ cấu cùng đảm bảo cho tua bin dừng hoạt động, khi tốc độ gió đạt tới vận tốc cắt. Cơ cấu cũng đảm bảo tua bin bắt đầu hoạt động khi vận tốc gió bằng vận tốc gió khởi động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29281
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.