Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29285
Title: Mô hình hóa hệ thống thủy lực mạch lai và vấn đề lệch lái, mất lái trên máy xúc đào bánh lốp
Authors: Hoàng, Sinh Trường
Nguyễn, Trọng Dũng
Keywords: Lệch lái
Mất lái
Hệ thống lái thủy lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.38-43
Abstract: Nội dung bài báo này đề cập đến một hiện tượng thường xảy ra trong quá trình vận hành khai thác hệ thống lái thủy lực trên các loại máy xúc đào bánh lốp. Đó là sự cố máy xúc đào bị lệch lái, thậm chí là mất lái sau một thời gian khai thác. Hiện tượng này không chỉ xảy ra đối với hệ thống lái thủy lực trên máy xúc đào bánh lốp, nó cũng thường tồn tại đối với hệ thống lái thủy lực trên xe tải I0T-15T, hoặc trên hệ lái thủy lực của các xe sơmi-romooc nhiều cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29285
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.