Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29288
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp thể thao tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Ngô, Ngọc Lài
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích nhân tố ảnh hưởng quyết định mua xe đạp thể thao của nam giới tại thành phố Cần Thơ từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, khuyến khích người tiêu dùng mua xe đạp thể thao nhiều hơn.
Description: 71 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29288
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.