Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29294
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hải Âu
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lâm, Đức Duy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu nghiên cứu về kết quả kinh doanh của công ty cổ phân phát triển nông nghiệp Hải Âu qua 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019. Từ đó tìm ra những giải pháp để phát triển công ty được tốt hơn và lập nên kế hoạch kinh doanh cho tương lai để phát triển tối đa về các thế mạnh của công ty cũng như phát triển thế mạnh và khác phục điểm yếu của công ty.
Description: 35 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29294
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
503.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.