Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29295
Title: Sử dụng vật liệu áp điện để tái tạo năng lượng từ các phương tiện giao thông lưu hành trên cầu
Authors: Phí, Thị Hằng
Keywords: Vật liệu áp điện
Dầm đàn hồi
Tải trọng di động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.161-171
Abstract: Bài báo xây dựng cơ sở khoa học cho việc tính toán điện năng thu lại được nhờ một lớp áp điện dán vào mặt dưới của dầm chịu tải trọng di động trên mặt trên dầm. Đã thiết lập được mô hình dầm đàn hồi Euler-Bernoulli có lớp áp điện chịu tải trọng bằng số di động trên dầm với tốc độ không đổi. Đưa ra công thức tính, đáp ứng tần số của dầm và tính điện áp sinh ra giữa hai cực của lớp áp điện. Đã tiến hành tính toán số một ví dụ cụ thể để minh họa ảnh hưởng của vận tốc di chuyển của tải trọng và chiều dày lớp áp điện đến đáp ứng của dầm cũng như điện áp ra của lớp áp điện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29295
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.