Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29295
Nhan đề: Sử dụng vật liệu áp điện để tái tạo năng lượng từ các phương tiện giao thông lưu hành trên cầu
Tác giả: Phí, Thị Hằng
Từ khoá: Vật liệu áp điện
Dầm đàn hồi
Tải trọng di động
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.161-171
Tóm tắt: Bài báo xây dựng cơ sở khoa học cho việc tính toán điện năng thu lại được nhờ một lớp áp điện dán vào mặt dưới của dầm chịu tải trọng di động trên mặt trên dầm. Đã thiết lập được mô hình dầm đàn hồi Euler-Bernoulli có lớp áp điện chịu tải trọng bằng số di động trên dầm với tốc độ không đổi. Đưa ra công thức tính, đáp ứng tần số của dầm và tính điện áp sinh ra giữa hai cực của lớp áp điện. Đã tiến hành tính toán số một ví dụ cụ thể để minh họa ảnh hưởng của vận tốc di chuyển của tải trọng và chiều dày lớp áp điện đến đáp ứng của dầm cũng như điện áp ra của lớp áp điện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29295
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.