Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29296
Title: Nền kinh tế Việt Nam nhìn từ khu vực doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Quang Thái
Tô, Trung Thành
Bùi, Trinh
Keywords: Nền kinh tế Việt Nam
Những vấn đề đặt ra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.22-26
Abstract: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1/2020 tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Tuy vậy, trong lúc gần như cả thế giới đều tăng trưởng âm, thì tốc độ tăng trưởng này là nỗ lực lớn của nhân dân và Chính phủ Việt Nam, điều đó đáng được xem như một thành tích. Tuy nhiên, việc thực hiện cách ly xã hội vào tháng 4/2020 trên toàn quốc đã làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy trầm. Từ đầu tháng 5/2020, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tái khởi động, khu vực doanh nghiệp đang là tâm điểm để khôi phục nền kinh tế quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29296
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.